Home Bajesboten
Stop Deportaties
De Bajes Van Babel


Procesverklaring bij rechtszaak vanwege de bajesbootblokkades van juni en juli 2006. De zaak werd door eerder nietig verklaarde dagvaardingen op 10 januari 2008 nog eens behandeld.

De reis is nog lang niet ten einde!


We staan hier vandaag aan de zoveelste grens aan het toelaatbare. Aan die grens stond ik reeds vele malen vastgeketend. Het is de grens die wordt gevormd door de hekken en het prikkeldraad rond de Rotterdamse bajesboten.

Het is de grens die wordt gevormd door alle muren en deuren van bajesboten en deportatiecentra in heel Neederland. Het is een grens in elkaar gezet met rollen NATO draad, die wordt gevormd door het opsluiten van mensen die niets anders hebben misdaan dan geen verblijfspapieren hebben. Het is de grens die wordt bepaald door carrière beluste politici die een beleid voeren dat mensen ongewenst verklaart omdat ze hier nog zijn.

Het is de grens die wordt gevormd door ambtenaren en gerechtsdienaren die mensen crimineel verklaren omdat ze op zoek zijn naar een beter bestaan. Het is de grens die leunt op de medewerking en instemming van mensen die bang zijn om hun eigen bestaanszekerheid te verliezen, hun baan, hun woning, hun flatscreen TV.

Het is de grens die angst en haat nodig heeft, en daarom stemmingmakerij. Het is de grens die zegt dat het terecht is dat hij er is, omdat er zoveel mensen vóór zouden zijn. Die grens. Daaraan staan we hier vandaag weer.

Niet:

De grens die de officier van justitie hier stelt aan het verzet tegen al het voorgaande. De grens die bepaald wordt door een wet die ik niet gemaakt heb, waar ik niet achter kan staan, waar ik faliekant tegen ben. Dat is namelijk de grens die ik telkenmale overschrijdt, zoals vluchtelingen en migranten de grenzen naar het Fort Europa overschrijden. Die grens, zo heb ik al zo vaak horen zeggen, moet mij tegenhouden, maar ik erken die grens niet. Hij is er niet.

Het is een grens die zegt dat wat ik doe gevaar oplevert. Het is een grens die ontkent dat hij zelf een gevaar is, die een beschuldigende vinger in mijn richting wijst en desgewenst roept dat ik een boete moet betalen, heropgevoed moet worden met een werkstraf, of opgesloten worden desnoods.

Ik heb ze allemaal al gehoord en ik erken ze niet, weiger ze te betalen, uit te voeren of me eraan te onderwerpen. Het zal u allemaal niet baten wat voor grenzen u aan het verzet stelt, het is zinloos en doet mij de ware grenzen duidelijker waarnemen.

Namelijk:

De grenzen die mensen hun rechten afnemen. Razzia's. De grenzen die mensen door psychologische druk gek maken en tot wanhoop drijven. De grenzen die mensen letterlijk folteren en vermoorden, zich de hand aan zichzelf laten slaan, op de vlucht van flatgebouwen laat vallen, zich verstoppen voor de buitenwereld laten.

Het zijn die grenzen die ik hier ook zie, in deze rechtszaal, en die mede worden bepaald en in stand gehouden door u die hier eist en oordeelt.

Ik hoor die grenzen in het verhaal dat een vrouw in Kamp Zeist mij heeft verteld toen ze zei “Dit is een gevangenis, er is geen keuze”. Ik proef die grenzen als het angstzweet en de tranen van mensen die de straat niet meer op durven. Ik zie die grenzen in de nonchalante, ongeïnteresseerde blik van bewakers die grapjes maken over de rug van mensen, zich totaal niet bekommeren om hun lot.

Het zijn die grenzen, die ik zal afbreken. Lukt het niet door ze in de weg te staan, dan zal er iets anders moeten gebeuren. Doorknippen, omgooien, afbreken. Bevrijding, bevrijding, bevrijding. En dan doet het er niet toe of mijn eigen vrijheid daar een beetje onder lijdt.

Het doet er niet toe of u mijn acties afkeurt, of dat 'de maatschappij' ze afkeurt. Want de maatschappij, en u, en de wet, ze zijn allen slechts het symptoom van een nationalistische visie op de wereld. Het wij-tegen-zij sentiment. Een maatschappij opgeëist door regeltjesmakers die het krediet van het gelijk enkel krijgen omdat niemand zin heeft om er over na te denken. Wie alles heeft, is tevreden en ziet niet om, die ziet de ongelijkheid niet.

Teneinde een einde aan die grens in zicht te krijgen, de grens waaraan wij hier dus staan en die het toelaatbare al lang heeft overschreden, en deze grens terug te dringen en het onrecht ongedaan te maken dat in het voorbijgaan van die grens mensen is aangedaan, zullen alle deportatiecentra in Neederland met de grond gelijk moeten worden gemaakt.

Om te beginnen.

Dán zal recht worden gedaan. Het is enkel om dit te kunnen zeggen in het aangezicht van mensen die zich op de een of andere manier tot een of ander gezag rekenen, dat ik hier vandaag gekomen ben. Want mijn verzet zal openlijk zijn, aangezien zij een rechtvaardig doel dient en zich dus niet hoeft te verschuilen. Het is een noodzaak, zoals het meenemen van een brood door een hongerige een noodzaak is.

Een misdaad is geen misdaad als er niks mis is met de daad, maar met datgene dat de daad noodzakelijk maakt: in dit geval het beleid van de Neederlandse regering, het bouwen van het Fort Europa, de ongelijke verdeling van welvaart, de uitbuiting van arme volkeren en gebieden, de fascistische repressie die een ieder die zich aan de consumptie- en controle maatschappij met haar identificatieplicht tracht te onttrekken of deze bevecht.

Het niet opvolgen van bevelen van politieambtenaren, het betreden van terreinen die de overheid tot de hare rekent, het zijn nog maar eenvoudige stappen aan het begin van een lange reis. Vrijheid voor allen, geen mens is illegaal. De reis is nog lang niet ten einde!

Joke Kaviaar, 10 januari 2008
NO BORDERS!


Procesverklaring bij rechtszaak vanwege bajesbotenblokkade van 2 januari 2007, dienende op 2 april 2007:

“Bevel is bevel”; daar doe ik niet aan mee!


De vorige keer dat ik hier in Rotterdam voor een rechter stond, heb ik mij hardop afgevraagd
wie er nu verantwoordelijk is voor het opsluiten van mensen zonder papieren.
Die vraag stel ik me nog steeds, juist nu er een nieuwe regering is aangetreden die onverminderd door blijft bouwen aan nieuwe bajessen voor mensen zonder papieren.
Weer koos het volk haar vertegenwoordigers.
Weer ketende ik me vast een het toegangshek van de Rotterdamse bajesboten.

Want het is waar: niemand voelt zich verantwoordelijk. Vooral de politici niet. Vooral de bewakers niet. Vooral 'het volk' niet. En terwijl u, meneer of mevrouw de rechter, hier vandaag geacht wordt zich te buigen over de vraag of ík me ergens aan schuldig heb gemaakt, en niet voor de eerste keer, namelijk aan het niet opvolgen van een bevel gegeven door een politie ambtenaar, zeg ik hier alvast: nou en of ik dat bevel niet opvolg!

Hoe kan ik een bevel opvolgen als dat resulteert in het vrijwillig toezien en toelaten van zulke staatsmisdaden als hier gepleegd in dit land in de detentie- en uitzetcentra voor mensen zonder papieren? Ik hoef maar te spreken met voormalig gevangenen van die boten, veelal uitgeprocedeerde of zelfs nog helemaal niet uitgeprocedeerde mensen, zoals een man die ik afgelopen week sprak, en de keuze is eenvoudig: ik zal telkens weer letterlijk in de weg gaan zitten van de uitvoering van dit beleid. Daar verandert geen vonnis wat aan.

Aan de lopende band liegt en bedriegt de IND om mensen maar vast te kunnen houden in die boten. Ze verzinnen andere nationaliteiten en niet gepleegde misdaden. Zo wordt de vreemdelingenbewaring flink opgerekt. Keihard worden mensen voor leugenaars uitgemaakt, ervan beticht tegen te werken terwijl intussen de druk op de boten wordt opgevoerd om toch vooral wèl mee te werken.
Intimidatie, slechte en ronduit onbeschofte en denigrerende behandeling, belabberde condities, krap en benauwd, of vochtig en koud, zo goed als geen medische hulp...
Het zijn allemaal dingen die de Neederlandse staat haar 'eigen' criminelen in de huizen van bewaring juist niet aan wil doen.. want owee.. als die verbitterd terug in de Neederlandse samenleving komen!

Daar heb je met uitgezette mensen geen last van. Wie kan het wat schelen dat mensen zwaar getraumatiseerd raken, aan zelfmoord en hongerstaking denken, gekke dingen gaan doen uit pure wanhoop? We hebben er toch geen last van. Het zijn 'maar illegalen' en 'geen mensen'. Vaker nog dan uitgezet belanden mensen na maandenlange opsluiting weer op straat. Dat had de IND tevoren ook wel kunnen weten, want ze belazeren de boel aan de lopende band.

Ik kan zo'n man, zo'n ex gevangene, amper in de ogen kijken. Nog liever zat ik zelf op die boten, dan verantwoordelijk te zijn voor de opsluiting van die ander! Ik voel alleen maar enorme grote en diepe plaatsvervangende schaamte voor al dat leed die mensen aangedaan. Wij allemaal hier in Neederland, hier in Europa, moeten ons diep schamen, óf ons hevig verzetten.

Ik kies voor dat laatste. Ik zal de Neederlandse overheid, en haar burgers, blijven confronteren met deze apartheidspolitiek. Komt u zometeen maar met uw uitspraak, want erg veel langer maken dan dit ga ik het niet.
Het zijn namelijk niet de woorden in een rechtszaal die veel aan de situatie zullen veranderen, maar de directe actie die wordt volgehouden, veroordelingen ten spijt.

Op een dag zullen mensen zich realiseren dat migratie geen probleem is, maar de enige oplossing van de ongelijke verdeling van welvaart in deze wereld en een verrijking van ons perspectief en leven, die niet in geld of goud valt uit te drukken, maar wel in vrijheid en gelijkheid.
Stop de deportaties! Gelijke rechten voor migranten.

Joke Kaviaar, 2 april 2007
NO BORDERS!


Procesverklaring Den Haag, 26 januari 2007: "Hoeveel verzet is er nodig?"
(n.a.v.
Alphenblokkade)

Hoeveel stenen moeten worden aangedragen om een gevangenis te bouwen?
Hoeveel bouwvakkers heb je nodig om een gevangenis te bouwen?
Hoeveel argumenten moeten worden aangedragen om een gevangenis te bouwen?
Hoeveel leugens moet je verzinnen om een gevangenis te bouwen, speciaal voor mensen zonder verblijfspapieren met dit feit als enige reden voor hun opsluiting?

Hoeveel? Zoveel!

Zó veel: stenen zoveel als nodig om niet uit te kunnen breken. Bouwvakkers zoveel als nodig om harten te kunnen breken. Argumenten zo veel dat die bouwvakkers de steen die hun hart is geworden niet opmerken. Leugens zoveel als genoeg is om het lood in de schoenen van die bouwvakkers in elk geval lichter te laten lijken dan de celdeuren die straks achter onschuldige mensen dicht zullen gaan.

Zo veel dus. Genoeg om mensen zonder gewetenswroeging hun krap belegde boterham te laten verdienen.

Hoeveel staal moet worden aangesleept om die tralies te kunnen lassen?
Hoeveel gevangenen heb je nodig om die tralies te laten lassen in de gevangenis, naast die, die in aanbouw is in Alphen aan de Rijn?
Hoeveel repressie heb je nodig om die gevangenen zover te krijgen dat ze dat doen?
Hoeveel gevangenissen heb je daar dan weer voor nodig?

Hoeveel? Zoveel!

Zó veel: staal zoveel als nodig om de moed te ontnemen. Gevangenen zoveel als nodig om de tralies te rechtvaardigen. Repressie zoveel als nodig hoe dan ook en waar dan ook en wanneer dan ook, maar nog maar een fractie van de repressie die de nieuwe gevangenen te verduren zullen krijgen omdat zij geen criminelen zijn maar erger nog: “illegalen”! Gevangenissen zoveel als nodig om de staat te beschermen tegen al wat zij ongewenst acht.

Zo veel dus. Genoeg om de vrije mensen bang te maken voor de niet-vrije mensen. Genoeg om onderscheid te maken tussen mensen mét een paspoort en mensen zonder.

Hoeveel woorden zijn er nodig voordat duidelijk wordt waarom dit alles waanzin is?
Hoeveel verzet is er nodig voor de bouw van dit soort apartheidsgevangenissen wordt gestopt, de bestaande worden ontmanteld?

Hoeveel? Zoveel!

Zó veel: woorden zoveel dat geen mens ze allemaal kan lezen. Verzet zoveel dat ik handen tekort kom maar gelukkig ben ik niet alleen en daarom keten ik mijn handen aan de handen van een ander en die weer aan de volgende en de volgende en de volgende en blokkeren wij, met ons lichaam, hekken en poorten en muren en deuren, en daarom spreek ik die bouwvakkers aan en zeg hen ander werk te zoeken en daarom roep ik naar die gevangenen dat we ze niet vergeten en daarom schrijf ik dit en daarom zeg ik dit en daarom zijn wij hier vandaag.

Meneer of mevrouw de rechter: eigenlijk heb ik wel wat beters te doen dan verschijnen bij mijn rechtszaak – me vastketenen aan een hek bijvoorbeeld - maar aangezien ik deze rechtszaak eveneens zie als een mogelijkheid OM LUIDKEELS TE PROTESTEREN, andermaal, ben ik toch maar gekomen. Het is net als met de acties waarvoor ik hier nu aanwezig ben: of het zin heeft weet ik niet en zal nog moeten blijken, maar gehoord wordt het alvast wel. En het zal gehoord blijven worden, zowaar ik hier sta.

Laten we ons deze vraag stellen, één die ik voor mijzelf al beantwoord heb:

“Hoeveel verzet is er nodig?”

Zoveel als nodig!


Elke bajesboot, elk kamp, elke gevangenis die tot doel heeft om mensen op te sluiten alleen maar omdat zij vrede en vrijheid zochten, leven en te eten, elk zo'n – mooi woord – “detentiecentrum” is er één te veel!

Elk mens dat publiekelijk van criminaliteit wordt beticht nadat zijn leven door jarenlange repressie tot niets meer dan een poging tot overleven is verworden, is er één te veel!
Elke hetze, elke schandpaal, elke valse beschuldiging, is er één teveel!

Zoveel mensen, zoveel verhalen, zoveel ellende, zoveel geschiedenis, zoveel klappen, zoveel wanhoop, zoveel angst, zo veel te veel en zoveel cellen, zoveel muren, zoveel hekken, zoveel tralies, zoveel prikkeldraad en NATOdraad, zo veel te veel en zoveel rechters, en politici, en wetten en regels en zoveel normen en waarden voor de goede sier, van alles zoveel te veel; zó veel verzet is er nodig.

Ik blijf dus nog wel even bezig.

Uw uitspraak van vandaag, die er alleen maar één kan zijn die is bedoeld om dat verzet te ontmoedigen of te breken, zal daar niets aan veranderen.


Joke Kaviaar
NO BORDERS!

Procesverklaring, Rotterdam, 14 december 2006
English translation

Ik klaag aan…

Al wie zeggen:

“Wij…doen alleen maar ons werk. En dus zijn we nergens schuldig aan.” En de politici die zeggen:

“Wij… zijn gekozen door het volk. Wij nemen slechts de portefeuille van onze voorganger over. Wij werken in naam van de democratische rechtstaat.” Het zal na Verdonk niet anders worden. Nooit is een politicus persoonlijk verantwoordelijk.

Maar wie is er dan wèl verantwoordelijk voor de detentie- en uitzetcentra waarin de in dit land ongewenst verklaarde mensen worden opgesloten? Alsof zij criminelen zouden zijn!

Wie heeft er dan besloten dat deze mensen weg moeten?

Ik niet. Mijn medebeklaagden ook niet. Onze advocaten? Ook niet. U misschien, meneer of mevrouw de rechter? Of u? Officier van justitie? Of heeft u er niets méér mee te maken dan het feit dat u oordeelt met diezelfde wetboeken in de hand die ook in de hand worden genomen door de immigratiedienst, de marechaussee, de politie, de vreemdelingendienst?

Is dat alles, en is helemaal niemand aansprakelijk? Zijn misdaden in naam der wet geen misdaden? Doet u ook alleen maar uw werk? Net als de bewakers op de bajesboot, die ik heb horen roepen toen ik daar de vorige keer tegenover stond, alweer geketend aan dat hek; “Je krijgt een strafblad!”. ??

Het zal niet de laatste keer zijn geweest dat ik me daar aan dat hek vastketende, of aan een ander hek van een ander deportatiekamp. Wat ik toen zei tegen die bewakers, is híer en nu niet anders: “Het interesseert me niets. Wat mij wèl interesseert, is wat daar in die boten gebeurt, en wat jullie daar met die mensen doen,”

Ik heb het ze niet horen zeggen, maar ze zullen het gedacht hebben: “Wij doen alleen maar ons werk!” Natuurlijk. Er wordt tenslotte voor betaald en die grensgevangenissen zijn goed voor de werkgelegenheid. Dat is ook de reden dat de gemeenteraad van mijn woonplaats, Zaanstad, heeft ingestemd met de komst van twee bajesboten.

Ik heb ze daar, maar ook in Dordrecht en in Alphen aan de Rijn, aan het werk gezien. Bouwvakkers die alleen maar hun brood verdienen. Ook nergens verantwoordelijk voor.

Noch is de aannemer verantwoordelijk, noch de architect, noch het technisch tekenbureau. Noch de opdrachtgever, de rijksgebouwendienst in opdracht van het ministerie van VROM. Noch de dienst justitiële instellingen in opdracht van het ministerie van justitie.

Zegt u mij, wie is er dan wèl verantwoordelijk?

Het leven van een gevangene is niets waard. Dat van een ongedocumenteerde migrant nog minder. De vangstquota moeten worden gehaald! Want dit is de bedoeling: afschrikken. Dit is het beleid: goedkoop en snel opsluiten om vervolgens mensen zonder papieren te deporteren of op papier ‘met onbekende bestemming’ te laten ‘vertrekken’. Op straat te dumpen.

Dat er en passant in de opsluit-uitsluit carrousel elf mensen in een willens en wetens in gebruik gehouden brandgevaarlijk kamp in de vuurzee om het leven zijn gekomen, is niet meer dan een lastige politieke kluif voor de verantwoordelijk ministers. Een gebeurtenis die verkocht moet worden aan het grote publiek en waarvoor een zondebok moet worden gevonden.

Geleerd heeft men niets, anders dan het perfectioneren van de politieke perversie. Ook in de Zaanse bajesboten werd onlangs brandgevaarlijk materiaal aangetroffen.

Bij een brand in de bajesboot doen ze het zo: ze duwen een slang de cel in via het deurluikje en laten de deur dicht. De gevangenen moeten zelf maar gaan blussen. Het raam kan niet open. Rook staat in de kleine ruimte en zes gevangenen, half stikkend, moeten het maar zien te klaren.

Waar gebeurd.

Zes doden in één cel is beter dan elf in één zogeheten ‘unit’, zullen ze daar denken.

Dat die boten nog niet helemaal zijn afgebrand is intussen een wonder te noemen, of geluk. Dat het nooit is gebeurd in uitzetcentrum Zestienhoven of kamp Zeist is al net zo’n mirakel.

Stelt u zich dit plaatje voor: de Bibby Stockholm staat in brand. Bijna vijfhonderd gevangenen zitten in de val op een volledig met traliewerk omsloten boot. Het is nacht. Er zijn slechts enkele tientallen bewakers op zowel de Bibby als de Reno aanwezig, die hopelijk nog wat cellen open weten te krijgen. Centrale deurontgrendeling is er niet. De mensen die wel uit hun cellen worden bevrijd, hebben drie smalle getraliede loopplanken die hun vluchtweg moeten voorstellen en ten gevolge van de paniek alleen al herhaalt zich de ramp op Schiphol in het kwadraat kwadraat kwadraat.

Weer zal onderzoek worden ingesteld. Weer is niemand schuldig.

En dan beschuldigt de politie een paar actievoerders aan een hek ervan de veiligheid in gevaar te brengen! Omdat ze zich hebben vastgeketend. De hulpdiensten kunnen er niet in, beweren ze dan.

Dat brengt me terug op de Schipholbrand. De brandweer stond voor de verkeerde poort. Oeps! Vergeten door te geven dat ze nu door de andere moeten. Alle brandweerwagens in hun achteruit en naar de andere poort. Daar stonden ze in een sluis. Daar konden ze maar één voor één door. Voorpoort open. Brandweerwagen erin. Voorpoort dicht. Achterpoort open. Brandweerwagen eruit. Achterpoort dicht. Eerste brandweerwagen kan eindelijk naar de uitslaande brand. En zo weer van voren af aan.

Ik denk dat wij die poort een stuk sneller hadden vrijgemaakt met onze primitieve zelf gemaakte boeien. Natuurlijk kunnen we ons losmaken wanneer wij dat willen. Alleen níet wanneer de bewakers dat willen, of de politie. Die mensenlevens in die bajesboten, en in al die andere uitzet- en detentiecentra, zoals Kamp Zeist en uitzetcentrum Zestienhoven, lopen geen gevaar van buitenaf; nee, het is daarbinnen dat zij gevaar lopen, alleen al omdat het doel van hun opsluiting is om van hen af te geraken, hoe dan ook.

Bajesboten Rotterdam: Medische verzorging te laat: Chinese man dood, in december vorig jaar. Medische verzorging ontbreekt; man met gebroken been zit dagen te creperen. Het zijn maar enkele voorbeelden, een top van een ijsberg die onmenselijk beleid heet. Mensen worden gek gemaakt door de kleine benauwde ruimtes waarin ze voor onbepaalde tijd vastzitten tussen onverschillige bewakers met losse handjes. Losse handjes waarmee ook activisten kennis hebben gemaakt.

Zelfmoorden lukken soms wel, soms niet. Als het niet lukt, is een weekje of twee in de isoleer en een aframmeling toe wel een adequaat afschrikmiddel. Het zelfde geldt voor de regelmatig voorkomende hongerstakingen die met repressie de kop worden ingedrukt.

Maar niemand is verantwoordelijk. Het volk heeft gestemd. Mensen moeten het land uit, desnoods met geweld en gekneveld en geboeid het vliegtuig in.

Aan het werk! Het volk heeft besloten. Wie zijn dat toch, ‘het volk’?

Wacht eens even... Dat zijn wij!

Wij, de beklaagden, onze advocaten, de mensen op de publieke tribune, de griffier, de officier van justitie, de rechter. Wij zijn het allemaal. Wij allemaal zijn schuldig aan de opsluiting van onschuldige mensen in beestachtige deportatiebajessen!

Mensen die een beter leven zochten, dat is alles. Die het gewaagd hebben hier te werken of asiel aan te vragen. Die al eerst ten prooi vielen aan mensensmokkelaars die hen hebben uitgebuit, aan werkgevers die hen hebben uitgebuit, pooiers die hen hebben uitgebuit, pandjesbazen die hen hebben uitgebuit en tenslotte aan ons met ons allen, die hen of de landen vanwaar zij kwamen hebben uitgebuit door de eeuwen heen. Goedkope arbeidskrachten, goedkope producten. Leve de globalisering!

Alleen hebben mensen uit arme gebieden, uit oorlogsgebieden, uit hongersnood gebieden, uit starre dictaturen of door godsdienstgeschillen verscheurde landen, daar helemaal niets aan.

Meneer of mevrouw de rechter. Waar het op neer komt is dit: als niet degenen die het tot regeren hebben gebracht verantwoordelijk zijn, maar degenen die geacht worden eens in de vier jaar hun stem op hen uit te brengen; als dus ‘het volk’ verantwoordelijk is:

Veroordeelt u mij dan, en alle anderen hier aanwezig inclusief uzelf, wegens medeplichtigheid aan de Schipholbrand, het vervolgen en opsluiten van onschuldigen, de egoïstische houding van de rijke geïndustrialiseerde landen die de welvaart niet willen delen en hele groepen mensen uitsluiten, van ziekte en hongersnood laten omkomen, verzuipen in de oceaan, stikken in containers, openrijten aan hekken, tot zelfmoord drijven en dit vervolgens stilzwijgend goedkeuren, … veroordeelt u mij, ons allen, dan maar omdat we daarvoor mede verantwoordelijk zijn.

Daarvoor voel ik me méér verantwoordelijk dan voor zoiets als lokaalvredebreuk op een gevangenisterrein waarvan ik het liefst alle hekken en muren om zou trekken.

Hád ik dat maar gekund!

Daarvoor voel ik me méér verantwoordelijk dan voor het niet opvolgen van een bevel. Een bevel dat wordt gegeven om de deportatiemachine door te laten draaien.

Dát zou iedereen moeten weigeren!

En tenslotte ben ik ook meer schuldig dááraan, dan aan de vernieling van een hek. Een hek dat letterlijk mensen de toegang tot een beter leven ontzegt.

Dat hek vernielen, hád ik dat maar gedaan!

Want het is mijn plicht om me tegen dit alles te verzetten, met alle mogelijke middelen – vooropgesteld dat ik zelf niet in onmenselijkheid verval – en dat is dus wat me te doen staat.

Wilt u vandaag oordelen over schuld?

Oordeelt u dan niet over hetgeen het OM te berde brengt als zou het om misdrijven gaan. Want er is geen sprake van strafbare feiten wanneer mensen in de weg gaan staan van de uitvoering van een overheidsvoornemen dat erop gericht is om dit Nederland, waarvoor ik me diep schaam, van al dat het vreemd is te willen schonen: uit angst, en door die angst gevoede diepgewortelde haat.

Oordeelt u dáárover: over díe haat, over die overheidsmisdaden, nu we hier toch zitten.

Oordeelt u over de wettig gelegitimeerde apartheid, die van vluchtelingen untermenschen maakt.

Dát zou pas rechtspreken zijn!

Joke Kaviaar
NO BORDERS!

Trial Statement, Rotterdam, December 14th 2006

I accuse..

All those that say:

“We… are only doing our job. So we're not to blame for anything.” And the politicians that say:

“We… have been elected by the public. We only took over the portfolio of our predecessor. We are working in the name of the democratic constitutional state” After Verdonk, it will be no different. Never is a politician responsible for anything.

But who then does bear responsibility for the detention and removal centers in which the in this country unwanted people are locked away? As if they were criminals! Who then has decided that these people have to go?

Not me. My co defendants neither. Our lawyers? Neither. Maybe you, judge? Or you? Public prosecutor? Or do you have nothing more to do with it than the fact that you pass judgment with the same law book in your hand as the one being held in the hands of the immigration authorities, military police, police, the aliens office?

Is that all, and is there absolutely nobody to be held accountable? Are crimes in the name of the law no crimes? Are you as well only doing your job? Just like the guards on the jail boat, that I've heard calling out, as I stood there, once again chained to that fence;“You're gonna get a rap sheet!” ??

It shall not have been the last time that I've chained myself to that fence, or another fence of another deportation camp. What I said then to those guards, is no different here and now: “I don't care. What I do care about, is what happens in those boats, and what you are doing to those people in there,”

I didn't hear them say it, but they must have thought it: “We are only doing our job!” Of course. After all, it's being paid for and those border prisons are good for employment. That is also the reason for the town council in my residence, Zaanstad, to agree with the establishment of two jail boats.

There, but also in Dordrecht and in Alphen aan de Rijn, I have seen them working. Construction workers that are only bringing home the bacon. Not responsible for anything as well. Nor is the contractor responsible, nor the architect, nor the technical drawing bureau. Nor the client, the public service of construction by order of the department of VROM. Nor the service of judicial institutions by order of the department of justice.

You tell me, who then dóes bear responsibility?

The life of a prisoner isn't worth a dime. That of an undocumented migrant even less. The arrest quota must be met. Because this is the purpose: to scare off. This is the policy: to lock away cheap and fast, in order to deport people without papers or have them 'leave' on paper, with 'unknown destination'. To dump them on the street.

The fact that meanwhile in this lock up-shut out-carrousel eleven people lost their lives in the blaze of a knowingly fire hazardous camp that was kept in use, is no more than a stiff political job for the ministers responsible. An incident that needs to be sold to the public and for which a scapegoat needs to be found. Nothing's been learned from it, other than the perfection of political perversion. Recently, in the jail boats in Zaanstad fire hazardous materials were found to be used.

When there's a fire in the jail boat, this is what they do: through the feeding hatch the guards push in a fire-hose and leave the cell door locked. The prisoners will have to put out the fire themselves. They can't open the window. Smoke fills the small space and six prisoners, almost suffocating, will just have to manage. This actually happened.

Six people dead in one cell is better than eleven in one so called 'unit', they must be thinking.

The fact that those boats have not already been burned down completely is a miracle, or luck. The fact that this didn't happen in removal center Zestienhoven of camp Zeist is a miracle just the same.

Imagine this: The Bibby Stockholm is on fire. Almost five hundred prisoners are trapped in a top to bottom barred boat. It is night. There are only a few dozen guards on duty both on the Bibby Stockholm and the Reno, that hopefully manage to open a few cells. There is no central door unbolting. Those who do get released from their cells, have only three barred walking boards by means of escape route and due to panic alone the Schiphol Oost disaster repeats itself raised to a square, square, square.

Again an investigation is set up. Again nobody is to blame.

And now the police is accusing a couple of activists at a fence of endangering the safety! Because they have chained themselves to this fence. The emergency services can't get in, they claim.

This brings me back to the Schiphol fire. The fire brigade was standing in front of the wrong gate. Oops! No one had bothered to tell them they had to go to the other gate. All fire trucks in reverse and to the other gate. There they stood in a lock. They could only pass one by one. Front gate open. Fire truck inside. Front gate closed. Second gate open. Fire truck out. Second gate closed. First fire truck finally heading for the fire. Next truck same thing.

I believe that we would had made the way clear a lot faster with our primitive and self made shackles. Sure we can unlock ourselves when we want to. It's just that we dón't when the guards want it, or the police. Those human lives in the boats, and in all those other removal and detention centers, like camp Zeist and Zestienhoven, are not at risk because of danger from the outside; no, it is in there that they are in danger, by the mere purpose of their incarceration which is to get rid of them, any way possible.

Jail boats Rotterdam: Medical treatment too late: Chinese man dead, December last year. Medical treatment not present; man with broken leg spends days in agony. These are only a few examples, a tip of the iceberg called inhumane policy. People are being driven mad by the close and cramped spaces in which they are being held for an uncertain amount of time between indifferent and aggressive guards. Aggression that activists as well came to experience.

Suicides sometimes succeed. Sometimes they don't. If they don't, a week or two in isolation and a beating to go with it are an adequate way of discouraging any further attempt. The same goes for the regular hunger strikes that are being put down by repression.

But nobody is responsible. The public has voted. People have to leave the country, if necessary by force and gagged and cuffed on the plane. Get started! The public has decided. But who are they, the public?

Wait a minute… That is us! We, the defendants, our lawyers, the people in the public gallery, the clerk, the public prosecutor, the judge. We all are the public. We all are guilty of the incarceration of innocent people in brutal deportation prisons! People that were looking for a better life, that's all. Who dared to work here or apply for asylum. Who first were prey to smugglers that exploited them, to employers who exploited them, pimps who exploited them, landlords who exploited them and after all to all of us, that, through the centuries, exploited them or the countries from which they came. Cheap labor, cheap products.

Long live globalization!

But people fled from poverty, from war, from starvation, from dictatorships, from by religious conflicts torn countries, have no use for that what so ever.

So judge, what it comes down to is this: if not those who rose to rule are responsible, but those who are expected to vote for them once in every four years; so if 'the public' is responsible:

Then convict me, and everyone else here present including yourself, because of being an accessory to the Schiphol fire, to the prosecution and detention of innocent people, to the selfish attitude of the wealthy industrialized countries that are not willing to share their prosperity and exclude entire groups of people, let them die of illness and starvation, drown in the ocean, suffocate in containers, ripped open by fences, driven to suicide, and approve all of this without a word,… then convict me, all of us, because we are all in on it.

For that, I feel more responsible, than for something such as disturbing domestic piece on the territory of a prison of which I would most of all want to tear down every fence and every wall. If only I could have done that!

For that, I feel more responsible than for not obeying an order. An order given to make sure that the deportation machine can keep on running. Everyone should refuse to obey!

And at last I am more guilty of that, than of the destruction of a fence. A fence that literally denies people access to a better life. Destroying that fence, I would rather have done that!

Because it is my duty to resist it all, by every possible means – assuming that I will not lower myself to inhumanity – and therefore that is what I have to do.

Do you want to pass judgment on guilt today?

Then pass judgment not on the issues laid down before you by the prosecution as if they are felonies. Because no offence is committed when people are standing in the way of the implementation of a governments resolution that sets out to cleanse this Netherlands, of which I am deeply ashamed, of all that is alien: out of fear, and deeply rooted hatred, fed by this fear.

Pass judgment on that: on the hatred, on the crimes of the government, now that we're here. Pass judgment on the lawful legitimized apartheid, that turns refugees into untermenschen.

That would be really doing justice!

Joke Kaviaar
NO BORDERS!