Home / Sloop de bajes!
Albayrak: aan het werk!
Bevrijdingsvuur!

"Laat het vuur het verzet dienen, en niet de overheersing. Laat het worden doorgegeven door hen die de vrijheid, de bevrijding, niet alleen voor zichzelf willen houden. Laat het een grenzeloos vuur worden, zo heet, dat het zelfs tralies doet smelten en muren doet wankelen."

Een masker voor Albayrak

"Voor de mensen die voorbijkomen zal er geen gevaar zijn. De test is volkomen veilig. Het masker biedt optimale bescherming."

Doodgaan doet u maar ergens anders!

"Natuurlijk is er niemand in elkaar geslagen. Natuurlijk zijn er geen mensen voor drie dagen naakt in isoleercellen gegooid. Natuurlijk niet. "Bevrijdingsvuur!

Het enige bevrijdingsvuur dat die naam kan dragen is het vuur dat alle repressie in één vlam vernietigt. Zo'n vuur brandt er in mij. Ik zou het zo uit mijn vingertoppen willen schudden, om met een simpele handaanraking een einde te maken aan de gevangenschap van de zoveelste man of vrouw waarvan ik het verhaal van leven in het ongewisse hoor. Een verhaal over vluchten en een beter leven zoeken. Een verhaal over afgewezen worden. Een verhaal over niet gehoord worden. Een verhaal over angst, armoede en zoeken. Een verhaal over 's morgens uit het bed gelicht zijn. Een verhaal over identiteitscontrole, meestal een controle op verblijfstoestemming, een racistische nationalistische aangelegenheid.

Ik zie de vlaggen wapperen vandaag. De vlaggen van bevrijdingsdag, nog even snel gekocht omdat ze in de aanbieding waren, met frisse kleuren en verse vouwen. Het zijn de vlaggen van een natie die tot de onze wordt gerekend. Een natie die zich bevrijd noemt. Maar die bevrijding geldt alleen de mensen die mogen zeggen dat die natie van hen is. Al die anderen, die mogen zich niet onder 'ons' mengen.

Vrijheid, zoals die gevierd wordt door een minister president Balkenende door het 'bevrijdingsvuur' te ontsteken, die schijnvrijheid, dát bevrijdingsvuur, dat is geen bevrijdingsvuur. Het is heet en je kunt je eraan branden, maar de passie ontbreekt. Het rookt en verstikt en beneemt de mens die ware vrijheid zoekt de adem. Het is het vuur van het eigen volk eerst gedachtengoed. Rood-wit-blauw en bleke trots, oranje vaandels van des naties kots.

Ik spuug op Balkenende en Beatrix en hun vlag. Ik spuug op de artiesten die zich laten lenen voor deze bevrijdingsfestivals in plaats van de dodenherdenking van de dag ervoor voort te zetten, maar dan voor de slachtoffers van ons nationalisme. Voor hen geen bevrijding, maar opsluiting. Voor hen geen leven, maar dood. Voor hen geen herdenking maar vergetelheid. Voor hen niet anders dan een telkenmale toezien hoe iets gevierd wordt dat niet bestaat: vrijheid.

Als mijn spuug de brandstof kon zijn en mijn vingertoppen de lucifers, konden de vorsten en hun kroost nog wat beleven! Wordt wakker, onnadenkende volgelingen! Blijft u elke noodverordening voor lief nemen omdat de zogenaamde veiligheidsmensen veinzen een aanslag op het koningshuis te vrezen? Staat u nog altijd toe u te laten uitkleden op straat, te laten controleren bij elke stap omdat u gelooft dat dit uw veiligheid dient? Omdat het u niet kan schelen hoe deze repressie andere mensen kapot maakt omdat zij vreemden voor u zijn?

Blijft u allen de trouwe honden aan een baas, een leider, een koning of een god, welke namen deze allen ook moge dragen? Wilt u blijven de slaven, de lakeien, de horde, het kanonnenvoer, de buffer tussen de macht en de machteloze? Pas dan op, want u zult weg moeten springen voor de vonken van verzet die alle kanten op zullen schieten.

Op een dag, u weet niet wanneer, en ik weet niet wanneer, slaat de vlam in de pan. Ik zal me warmen aan dit bevrijdingsvuur dat de in aanbouw zijnde detentiecentra voor mensen zonder papieren vernietigt. Bevrijdingsvuur voor de kantoren van de IND! Bevrijdingsvuur als een lint van vlammen op weg naar regeringszetels, overheidsgebouwen, op weg naar muren en gesloten deuren, als een springstof tussen sloten en scharnieren. Laten Balkenende en Beatrix, Albayrak en Hirsch Ballin, van Middelkoop en Bos, laat hen allen met verschroeide gezichten toezien hoe de ware bevrijding eruitziet.

Burgers, burgers, burgers! Hoe verontrust kunt u zijn om uw huis dat in waarde daalt, uw aandelen die kelderen, uw banen die niet zeker meer zijn, uw huur die niet meer op te brengen valt, al uw burgerlijke verworvenheden en bezittingen die u vrijheid noemt? Hoe verontrust kunt u werkelijk zijn in het licht van razzia's en controles, in het aangezicht van angst en de noodzaak om te schuilen, te stelen, het eten uit containers te vissen, met ziektes te moeten blijven rondlopen, in oude vodden tussen het vuilnis te slapen, hoe verontrust kunt u zijn?

Burger, brave burger, die besmet werk verricht en geld verdient aan de misère van anderen. U, de bewaker, de ontwerper, de bouwer, de chauffeur, u die denkt dat u er toe doet, u die het radartje dat onmisbaar is wilt zijn en tegelijk geen verantwoordelijkheid wilt dragen. U, de opvolger van bevelen, de uitvoerder van beleid. U, die denkt dat dood, ellende, marteling, droogte, overstroming, pijn, hulpeloosheid allen zaken zijn die u niet treffen kunnen;

Drinkt u en applaudisseert u met de meute mee op deze dag die bevrijdingsdag heet, neemt u deel aan de polonaise rond het paleis? Denkt u werkelijk dat de waarheid alleen in overheidsdocumenten leeft? Vertelt u mij: Beangstigt het bevrijdingsvuur u of verheugt u zich er op? Ik zeg u, het kan niet snel genoeg branden!

Laat het bevrijdingsvuur zich een weg vreten door de documenten die de regeringen hun recht van bestaan bestendigen, door de rapporten, door de wetten, regelingen en geschriften, door paspoorten, verdragen, door facturen en afschriften, door alles dat zich leent voor de knechting van de vrijheid. Laat het vuur het verzet dienen, en niet de overheersing. Laat het worden doorgegeven door hen die de vrijheid, de bevrijding, niet alleen voor zichzelf willen houden. Laat het een grenzeloos vuur worden, zo heet, dat het zelfs tralies doet smelten en muren doet wankelen. Maar wees waakzaam: laat het niet in de handen van een leider vallen. Die zal het misbruiken, er goede sier mee maken. Die zal het in een doofpot stoppen en zeggen dat dit veiliger is.

Leve het vuur! Leve het vuur van bevrijding!

Joke Kaviaar, 5 mei 2009, 'bevrijdingsdag'.
Op deze dag, 5 mei 2009, vond ook een actie plaats:
Actie bij openbare verplichte naturalisatie ceremonieOp 12 oktober 2009 kwam de AIVD met een rapport over wat zij noemden 'asielactivisme'. Minister Ter Horst van Binnenlandse zaken riep daarop onder meer dat demonstraties moesten worden verboden. In de inleiding van het rapport staat een citaat van 'een bekende activist'. Het citaat komt uit 'Bevrijdingsvuur'. Je kunt mijn reactie op het rapport en op het citaat uit 'Bevrijdingsvuur' lezen in: De Diefstal Van De Vrijheid


Een masker voor Albayrak

“Dit masker is het minst zichtbaar voor de bemanning en andere passagiers”

Dames en heren, mogen we u voorstellen: de nieuwe vermomming van staatssecretaris Nebahat Albayrak van vreemdelingenzaken: een transparant masker tegen spugen en bijten.

De staatssecretaris wil namelijk niet dat u haar ware gezicht ziet. Niet dat van een meedogenloze haatzaaiende beroeps propagandist, maar dat van een humane vriendelijke vrouw die het met iedereen het beste voor heeft. Zo'n dame in een mantelrokje met een beminnelijke glimlach. Oh ja, en niet te vergeten streng doch rechtvaardig, zoals Verdonk ook was. En dus gaat Albayrak een masker dragen.

Oh nee, verkeerd gelezen! Het masker tegen spugen en bijten is niet voor haar. Het masker is een bescherming “tegen vreemdelingen die tijdens hun gedwongen uitzetting schreeuwen, spugen en bijten”. Let wel: vreemdelingen! Enge mensen dus, want ze zijn vreemd. Vooral ook omdat ze 'misbruik maken' van de mogelijkheid om asiel aan te vragen.
Onder misbruik maken wordt verstaan: de poging om - met afgeschaafde vingerafdrukken - nogmaals asiel aan te vragen in een ander land van Fort Europa. Zulks is namelijk sinds 1990 met het aannemen van het Dublin verdrag ten strengste verboden. Hoe dúrf je het nogmaals te proberen!

Dat was nog maar het begin. Het feit dat de egoïstische Europese lidstaten, die samen al bijna twee decennia dat Fort aan het bouwen zijn, het er zelf naar gemaakt hebben dat mensen in hun wanhoop er alles aan doen om binnen te komen, door mensen het leven compleet onmogelijk te maken, wordt er natuurlijk niet bij verteld. Hoe meer repressie, hoe meer mensen zich genoodzaakt zien om op vindingrijke wijze te proberen alsnog in leven te blijven. Hoe durven ze, nogmaals, zich in leven te willen houden hier. Het kan niet genoeg gezegd worden. En hoe durven ze zich te verzetten als ze het land worden uitgegooid.

Maar toch, laten we dat humaan doen. Van ons mag men niet zeggen dat we wreed zijn. Van ons mag men het om te beginnen niet eens zien. Albayrak zet dus een masker op. Het is het masker dat de gedeporteerden moeten dragen. Het is een masker dat andere mensen niet mogen zien, omdat de daad niet gezien mag worden. Die andere mensen, de bemanning en de overige passagiers van de vliegtuigen waarmee het gebeurt, die zouden het wel eens kunnen merken.

Of dat zo erg is voor het slachtoffer, vraagt u? Of het humaan is voor het slachtoffer om ongemerkt slachtoffer te zijn? Nee, integendeel. Nee, het ergste is het voor de overheid, voor de uitvoerders en gebruikmakers van dwangmiddelen en geweld. Het ergste is: bemanning of medepassagiers zouden wel eens kunnen gaan protesteren!

Wat een geweldige vinding! Al jaren gebruikt de marechaussee lelijke opvallende maskers om mensen te knevelen, maar nu kunnen deportaties plaatsvinden onder de ogen van andere mensen zonder dat die het doorhebben!

Je zult daar maar zitten, geboeid en gemaskerd. Je zult maar hulp nodig hebben omdat je bang bent. Maar niemand die het ziet. Hoeveel meer kun je in je bestaan worden ontkend? Het is de perfecte misdaad. Het is als een moord zonder lijk.

Ik stel voor dat we bij wijze van test onze Nebahat eens op een stoel zetten, zomaar ergens langs de weg, gekneveld en vastgebonden, onopgemerkt en onherkenbaar. Laat ze maar eens voelen hoe het is om vernederd en mishandeld te worden terwijl de mensen gewoon langslopen omdat ze geen protest horen en geen worsteling zien. Voor de mensen die voorbijkomen zal er geen gevaar zijn. De test is volkomen veilig. Het masker biedt optimale bescherming.

We laten langslopen: de mensen van TNO, die het masker hebben getest, en Minister Eimert van Middelkoop van Defensie die op het idee is gekomen omdat zijn marechaussee-beulen liever niet hebben dat mensen zien wat ze aan het doen zijn. We laten langslopen tenslotte: de commissie integraal toezicht op terugkeer (CITT) omdat deze heeft toegezegd dat zij toezicht zullen houden op de proef.

Na afloop zullen we al die mensen vragen of het hen is opgevallen dat Albayrak daar gekneveld en vastgebonden zat en ze zullen verbaasd kijken en zeggen:

“Nee, niet gezien. Waar dan? Wanneer dan? Grapje zeker? Nee? Nou, dat heeft u dan goed gedaan, want wij hebben niets gemerkt. Gelukkig maar voor u. Nu is het al gebeurd en er is geen bewijs. Denkt u zich de consequenties eens in van zulk een daad! Nu ja, gedane zaken…”

Aldus zal het geschieden, en Albayrak zal niet anders dan tevreden kunnen zijn. De tactiek van de onzichtbare marteling werkt. Er ís niet gemarteld. Wij bedoelden het natuurlijk ook niet zo kwaad dus Nebahat mag, eenmaal van de schrik bekomen, naar de volgende verplichte naturalisatie ceremonie om een toespraak te houden over goed nationalistisch en oranjegezind Nederlanderschap, om tot slot samen met de begunstigden het volklied te zingen. Het door Albayrak goedgekeurde masker moet er voor zorgen dat de minder gelukkigen intussen in stilte verdwijnen, maar daar zullen we het verder maar niet meer over hebben.

Joke Kaviaar 29 april 2009, n.a.v. nieuwsbericht: Transparant masker tegen spugen en bijten


Doodgaan doet u maar ergens anders!

“Ik moet een nieuw leven beginnen met een paar euro,” zei de man. Hij was nog geen uur daarvoor 'geklinkerd'. Dat betekent: op straat gezet vanuit een detentiecentrum, met geld voor een treinkaartje naar de dichtstbijzijnde grote plaats.
Jaren woonde hij in Nederland, hij spreekt de taal goed. Nu zat hij jaren vast. Geen papieren.

En nu? Alle contacten die hij had: weg. Waar hij woonde: weg. Geld: weg. Kleding: past in de plastic boodschappentas die hij bij zich heeft. Medische zorg: geen verzekering. Hulp: bij gratie van vrijwilligers die zich niet laten leiden door de onmogelijke terugkeer gedachte.

Dit is in een notendop: Europees beleid. En dus: Nederlands beleid.

Er komt een e-mail binnen. “Was ik maar dood” staat er in het onderwerp. De mail is afkomstig van een jonge vrouw uit Servië die op straat bedelend moet zien te overleven met twee kinderen. Jaren geleden Nederland uitgezet. Ze zullen haar wel het stempel 'economisch vluchteling' hebben opgeplakt.
Haar hulproep is evenwel niet voor zichzelf. Die is voor haar familie, die terug is gegaan naar Nederland. Hoe bedenk je het? Simpel: uit wanhoop. De familie bevindt zich, zo blijkt, in een 'vrijheidsbeperkende locatie'. Ofwel een gevangenis die niet zo mag heten. De familie moet terug, richting alweer een onmogelijk leven.

Ook dit is: Europees beleid. En dus: Nederlands beleid.

'Onze' staatssecretaris van vreemdelingenzaken (die al net zo van 'ons' is als dit land), heeft onlangs laten weten dat mensen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, bijvoorbeeld vrouwen gedwongen tot prostitutie, géén verblijfsvergunning krijgen, dat vrouwen die het risico lopen te worden besneden, lees: mishandeld, géén recht hebben op asiel, dat minderjarigen nog steeds zullen worden opgesloten. Ook dit zijn nog maar voorbeelden van…. Beleid.

Toch gaat dit beleid nog lang niet ver genoeg. Albayrak wordt voortdurend vanaf de rechterflank der democratische gekozen volksvertegenwoordigers bekritiseerd omdat zij niet hardvochtig genoeg is. En ze doet nog wel zo haar best, in navolging van haar voorgangers. Zo staan al bij de luchthavens van potentieel voor vlucht gevoelige staten IND teams klaar om het binnenkomen van mogelijke asielaanvragers tegen te gaan. Dit alles maakt onderdeel uit van de Europese hoge-muren-politiek: Frontex kenden we al, maar 'we' hebben dus ook 'ILO's (Immigration Liaison Officers)', al vanaf 2004.

Hans Gualthérie van Weezel, voorzitter van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer: “Het aantal uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers moet omhoog”. Intussen vindt Verdonk, die nog wat zetels van Wilders terug tracht te winnen, dat “uitgeprocedeerde vreemdelingen nu vaak op straat belanden in plaats van dat ze worden uitgezet”. Deze opmerking werd geplaatst in het kader van de leegstand in het relatief nieuwe detentiecentrum in Alphen aan den Rijn.

In het uitzetcentrum Schiphol Oost ontstond half februari spontaan een opstand. Een sit in actie werd door de interne knokploeg van de LBB (landelijke bijzondere bijstand) beëindigd. Geweld was natuurlijk niet gebruikt, aldus een woordvoerder van Albayrak. Alleen een 'corrigerende tik'.

Natuurlijk is er niemand in elkaar geslagen. Natuurlijk zijn er geen mensen voor drie dagen naakt in isoleercellen gegooid. Natuurlijk niet. En natuurlijk heeft de IND geen druk uitgeoefend om de op dit alles volgende hongerstakingen te breken.

Inmiddels wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw, en groter, detentiecentrum op Rotterdam Airport. Schiphol Oost zal volgen. Volkomen logisch natuurlijk, want de man met wie ik dit stukje begon, had natuurlijk nooit geklinkerd mogen worden. Opsluiten of deporteren, zo moet het zijn, aldus onze 'eigen' volksvertegenwoordigers.

Een nieuw leven beginnen, al is het maar met een paar euro, dat kan niet. Nee, dat mág niet. Niet in Nederland, niet in Europa, niet in – bijvoorbeeld - Servië. Maar ook doodgaan heeft men liever niet, althans niet binnen 'onze' grenzen. Dat staat zo inhumaan. Eerst weg. Doodgaan doet u maar ergens anders.

Joke Kaviaar 30 maart 2009